---------- Sponsorlu Reklamlar ----------


Arap Alfabesi Harfleri Hakkında Bilgi

admin 19 Ekim 2013 0
--------- Sponsor Reklamlar ----------

Arap Alfabesi ile ilgili bilgileri ve ayrıca Arap Alfabesi Harfleri Hakkında Bilgileri sizlere kısaca özet olarak sunmak istiyoruz.

Arap alfabesi , Osmanlı Devleti dahil olmak üzere, İslam dininin yayıldığı coğrafyada büyük ölçüde benimsenmiş, Latin alfabesinden hemen sonra yeryüzünde metin dili olarak en fazla kullanılan metin sistemidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1928 senesinde Latin alfabesiyle metin sistemine geçmiştir. Arap alfabesi MS 2-4. yüzyıllar aralarında Nebati yazısından gelişmiş olmakla beraber günümüze ulaşan en önceki metin örnekleri MS altı . yüzyıla (Zebed 512, Harran 568) aittir. Sağdan sola yazılan Arap alfabesinde yer alan 28 ünsüzün, 22 tanesi Sami alfabesinden geçerken biçim değişikliğine uğrayan sesler olup, geride olan altı ses Arapça’ya hastır .

Harfler 

arapalfabesi

Arap Alfabesi

Türklerin topluca islamiyet’i kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe, bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçe’nin çeşitli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yazılmıştır. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, İslam alemi ve dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplarında İslam harfleriyle yazılmış; milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyanın en büyük ve muazzam arşivi, Türk – İslam alfabesiyle yazılan Türkçe evraklarla doludur.
arapalfabesi2

 

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür Paylaşımları

Konu içi aramalar > arap alfabesi hakkında bilgiarap alfabesiarap alfabesi hakkında kısa bilgiARAP ALFABESİNİN TÜRK ALFABESİNE GEÇİŞ TARİHİ HAKKINDA BİLGİalfabe hakkında kısaca bilgiarap alfabesi hakkında kısaca bilgiçok kısa arapça alfabesi hakkında bilgi

Konuya Yorum Yaz »

Google Ping   Google Sitemap