---------- Sponsorlu Reklamlar ----------


Atatürkün Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Kısaca Nelerdir

Reis Bey 21 Ekim 2013 0
--------- Sponsor Reklamlar ----------

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar (Yenilikler) ile Laiklik kavramı Hakkında Bilgileri sizlere özet ve kısaca vermek istiyoruz.

Laiklik demek  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.  Laiklik ilkesi, fertlerin din, ibadet ve vicdanen özgürlüğünün sağlanması  demektir.

Ayrıca devletin yönetiminin ve hukukun, dine değil akıl ve bilime dayandırılmasıdır.

Burdaki amaç, tamamen din özgürlüğüdür. Anayasanın değişemeyecek maddelerinden olan laiklik ilkesi vatandaşların ibadet etme özgürlüğünü güvence altına almıştır. Akıl, bilim ve dini inanç özgürlüğü, ibadet serbestliği gibi kavramlar laiklik ilkesinin varlığını çağrıştırır. İslamiyette  “Dinde zorlama yoktur” inancı laiklik ilkesiyle en güzel biçimde yansıtılmaktadır.

Laiklikte, insanları dindarlığa  ya da belli bir din ve mezhebi benimsemeye zorlayamazsın. Atatürk’ün laiklik ilkesi aklı ve bilimi işaret etmektedir.

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

-Saltanat kaldırıldı.

-Cumhuriyet ilan edildi.

-Halifeliğin kaldırıldı.

-Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

-Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarıldı.

-Tekke ,zaviye ve türbeler kapatıldı.

-Medeni Kanun kabul edildi.

-1924 Anayasasında yer alan “Devletin dini İslam’dır” maddesi çıkarıldı.

-1924 Anayasası’nda laiklik ilkesi yer aldı.

-Maarif Teşkilatı hakkında kanun kabul edildi.

-Medreselerin kapatıldı.

-Kılık Kıyafet Kanunu kabul edildi.(Peçe ve Çarşaf giyilmesi yasaklandı)

laiklik

Konu içi aramalar > laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplarlaiklik ilkesilaiklikhalkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerlaiklik yolunda yapilan inkilaplarlaiklik alanında yapılan inkilaplarlaikligin inkilaplari kisalaıklık ılkesının yaptıgı ınkılaplarlaiklik ilkesi doğrultusunda yapılan yenilikler nelerdirLaiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir

Konuya Yorum Yaz »

Google Ping   Google Sitemap