---------- Sponsorlu Reklamlar ----------


Sanat Tarihi Nedir ? Hakkında Bilgi

admin 16 Ekim 2013 0
--------- Sponsor Reklamlar ----------

Sanat Tarihi Nedir ? Kısaca Özet Olarak Hakkında Bilgileri sizlere sunmak istiyoruz. Ders Notlarınız varsa onları da sanat tarihi hakkında bilgi arayanlar için sitemiz de paylaşabiliriz.

Sanat tarihi , görüntü sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır . Sanatın tanımına dair fikirler tarih süresince devamlı olarak değişmesine rağmen , sanat tarihi , sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı , yaratıcılık yöntemiyle şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı hedef edinir .

soru-cevap-resimleri
Sanat tarihi araştırmalarının başlıca iki ilgi alanı vardır . Bunlardan birincisi şunları kapsar:

  • Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak ,
  • Bir sanat yapıtının sahiden , öteden beri yaptığına inanılan şarkıcı açısından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak ,
  • Sözkonusu yapıtın tespit edilmiş bir kültürün gelişme çizgisi veya bir sanatçının meslek hayatı içerisinde hangi süreçte gerçekleştirildiğini kesinleştirmek ,
  • Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üstünde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkili olarak veri toplamak ,
  • Belirli sanat yapıtlarının daha önceki sahip ve yerlerini ( kökenini ) belgelemek .

Sanat tarihi araştırmalarının 2. mühim ilgi alanı , sanat geleneklerinin üslupsal ve biçimsel gelişimlerinin büyük ölçekte ve genişçe bir tarihsel perspektif içerisinde kavranmasıdır . Bu da temelde türlü sanat üsluplarının , dönemlerin , akımların ve tarihsel okulların sayımı ve çözümlemesini içeren . Sanat tarihi ek olarak görüntü sanatlarda dinsel simge , tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi kapsar .
Sanat tarihçiliği büyük ölçüde uzmanların genişçe deneyimlerine , içgüdüsel yargılarına ve eleştirel duyarlılıklarına dayanır . Ek Olarak sanatın içerisinde ikamet ettiği ve çalıştığı tarihsel ortamın ayrıntılarıyla bilinmesi ve sanatçının fikir , hayat ve kavrayışlarının duygudaşlık temelinde anlaşılması gereklidir . Sanat tarihi araştırmalarında çıkarımın kilit bir işlevi vardır; bir yapıtın sanatçısı , bir imzasını , o döneme ait sözlü olmayan belgeler veya köken belirleyici diğer yollarla kesinlikle şekilde saptanabilirse , benzeyen veya yakın özellikteki yapıtlar bunun etrafında gruplandırılabilir , o sanatçıya veya döneme bağlanabilir . Çağdaş sanat tarihçilerinin çok önceki zamanlardan itibaren üretilmiş sanat yapıtlarını içeren veri birikimi bu tür yöntemlerle sağlanmıştır .

Bilgi Media & Vikipedi Genel Kültür Paylaşımları

Konu içi aramalar > sanat tarihi nedirsanat tarihi nedir kısacasanat tarihi nedir kısaca tanımısanat nedir kısaca tanımıtarih nedir kısaca tanımısanat tarihinin tanımısanat tarihi tanımısanat tarihi kısacasanat tarihi nedir kısa bilgisanatın tanımı ve hakkında bilgi

Konuya Yorum Yaz »

Google Ping   Google Sitemap